The hand of god

Een handgetekende illustratie waarbij een astronaut ontvangen wordt door de hand van god. Maar wie is dat eigenlijk?

Top